รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (สีลม)
เงินเดือน : 19,000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานบัญชีด้านรับ จ่าย กระทบเงินสดและเงินฝากธนาคาร รายงานสรุปต่าง ๆ รายงานแวต รายงานภาษีหักณ ที่จ่าย

สวัสดิการ

ประกันสังคม , โบนัสปลายปี , เบิกค่าใช้จ่ายในการทำงาน

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ : 22 - 29 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์ในการทำงาน : ไม่น้อยกว่าสองปี คุณสมบัติเพิ่มเติม : จบการศึกษาด้านบัญชีโดยตรงเท่านั้นสามารถใช้ Microsoft Office: Excel, Microsoft Word ได้คล่องเพื่อการทำงานที่ใช้ในการคำนวณโดย Excel ได้ และ Microsoft Word เพื่อการทำเอกสารต่าง ๆ ไ้ด้อย่างสวยงามและรวดเร็วมีความอดทน สนใจรายละเอียดเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของรายการและเอกสารต่าง ๆ สามารถเข้าใจ และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ ขยันถ้าสามารถใช้โปรแกรม Express ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเองโดยส่ง Resume ประวัติการทำงานและผลงานที่เคยทำ (ถ้ามี) มาที่ Email : hr@igen-en.com , admin@igen-en.com

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (สีลม)
เงินเดือน : 19,000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานบัญชีด้านรับ จ่าย กระทบเงินสดและเงินฝากธนาคาร รายงานสรุปต่าง ๆ รายงานแวต รายงานภาษีหักณ ที่จ่าย

สวัสดิการ

ประกันสังคม , โบนัสปลายปี , เบิกค่าใช้จ่ายในการทำงาน

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ : 22 - 29 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์ในการทำงาน : ไม่น้อยกว่าสองปี คุณสมบัติเพิ่มเติม : จบการศึกษาด้านบัญชีโดยตรงเท่านั้นสามารถใช้ Microsoft Office: Excel, Microsoft Word ได้คล่องเพื่อการทำงานที่ใช้ในการคำนวณโดย Excel ได้ และ Microsoft Word เพื่อการทำเอกสารต่าง ๆ ไ้ด้อย่างสวยงามและรวดเร็วมีความอดทน สนใจรายละเอียดเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของรายการและเอกสารต่าง ๆ สามารถเข้าใจ และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ ขยันถ้าสามารถใช้โปรแกรม Express ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเองโดยส่ง Resume ประวัติการทำงานและผลงานที่เคยทำ (ถ้ามี) มาที่ Email : hr@igen-en.com , admin@igen-en.com